GEOLINE SPOL. S.R.O.

Komplexní geodetické služby

O NÁS

Firma GEOline byla založena v roce 1991 a od svého vzniku stále drží krok s rozvíjejícími se technologiemi a postupy. Zajišťujeme komplexní geodetické práce pomocí moderních přístrojů a vybavení od firmy Trimble. Díky zkušenostem získaných během let nabízíme spolehlivé a kvalitní služby při poskytování geodetických prací.

NAŠE ČINNOSTI

STAVEBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Firma Geoline se specializuje na zaměřování skutečného stavu historických a průmyslových objektů a zpracování digitální stavebně technické dokumentace. V této oblasti firma spolupracuje se stavebními odborníky z firmy Michálek&K a dohromady tak zajišťuje odborně kvalifikované výsledky jak z hlediska geodetického tak stavebního.

FOTOGRAMMETRIE A LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Fotogrammetrie a laserové skenování jsou moderní geodetické metody pro detailní sběr a zpracování 3D dat. Pro naše zákazníky pomocí nich dokumentujeme skutečný stav budov a historických objektů, tvoříme texturované modely a detailní ortofotopohledy. S využitím bezpilotních letounů (UAV) zajištujeme také komplexní služby letecké fotogrammetrie.

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Od svého počátku firma provádí práce spadající do oblasti inženýrské geodézie. Vzhledem ke zkušenostem a špičkovému vybavení jsme schopni zajistit většinu prací týkajících se této oblasti. Veškeré práce v oblasti inženýrské geodézie jsou zajišťovány úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry s pomocí geodetických přístrojů firmy Trimble.

MAPOVÁNÍ

Již mnoho let je firma partnerem řady projekčních ateliérů, správců inženýrských sítí a investičních organizací, pro které zajištuje komplexni činnost při tvorbě mapových podkladů. Podklady se vytváří ve 3D či 2D ve formě dle specifických požadavků či směrnic odběratele.

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Pokud vlastníte nebo chcete vlastnit jakoukoli nemovitost, určitě Vás zajímají její vlastnické hranice a výměra. Nabízíme vám konzultaci, poradenství a zprostředkovatelské služby pro práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, zpřesnění nebo vytyčení hranice pozemku,…)

SOFTWARE

Groma je geodetický výpočetní systém pracující v MS Windows. Program umožnuje provádět všechny geodetické výpočty s maximálním pohodlím, ke všem úlohám vytváří protokol o výpočtu a umožňuje zobrazení kontrolní kresby. 

NAŠI KLIENTI