Stavební dokumentace

Další specializovanou činností firmy Geoline je zaměřování skutečného stavu objektů a zpracování digitální stavebně technické dokumentace. V této oblasti firma spolupracuje s firmou Michálek&K a v průběhu předchozích let obě firmy společně realizovaly několik desítek zakázek pro řadu tuzemských i zahraničních investorů i pro státní správu.

Digitální stavebně technická dokumentace zaměření skutečného stavu objektu obsahuje situační výkres, půdorysy všech podlaží, zobrazující veškeré stávající konstrukce dané úrovně, dále svislé řezy v požadovaném počtu, dokumentující všechny podstatné vertikální souvislosti stavby a také pohledy na všechna dostupná průčelí objektu. Tyto přehledně pojmenované soubory stavebních výkresů jsou vytvořeny na základě podrobného geodetického zaměření (s využitím měření systémem Direct Reflex nebo pomocí leserového skenování) a jsou vykresleny v souladu se zásadami technického kreslení pro měřítko 1 : 50 a s velkou přesností vykreslení podrobností různých architektonických prvků a částí stavby. Půdorysy jsou vybaveny komplexním kótovacím systémem a podrobným popisem všech výšek, úrovní, otvorů, schodišť, krovů a také jednotným systémem popisu místností, připraveným k dalšímu použití pro správu budovy (Facility Management), pro výkaz podlahových ploch a pod. Řezy a pohledy jsou pak doplněny komplexním značením výšek a zobrazeny buď klasicky, vykreslením na úrovni měřítka 1 : 50, nebo zjednodušeně v soutisku se speciálně softwarově upravenými fotografiemi nebo vytvořením ortofotopohledů z mračna bodů.

Efektivní a pohodlnou práci s dokumentací zajišťuje též jednotný a uzavřený systém hladin, umožňující mimo jiné vytištění dokumentace kromě standardního barevného provedení v měřítku 1 : 50 i v jiných měřítcích a sestavách (slepé výkresy, schemata pro výkazy apod.).

Dokumentace může být odevzdána ve formátech .dwg, .dgn nebo .dxf, a taktéž zasílána během prací v rozpracovanosti elektronickou poštou.

  • Digitální stavebně technická dokumentace
  • Pasportizace objektů
  • Fotodokumentace objektů
  • 3D modelování, vizualizace
  • Zobrazení skenovaných dat ve webovém prohlížeči

Kontaktní osoba: Ing. Milan Halaburt