GDPR

Na základě zákona č. 101/2000Sb., na ochranu osobních údajů, jsme povinni vyžadovat od fyzických osob souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro uzavření objednávky je požadováno, aby objednatel souhlasil se zpracováním citlivých údajů pro potřeby fakturace a pro účel zpracování zakázky na dobu nezbytně nutnou pro kontrolu státní správy. Odesláním objednávky objednatel vyjadřuje souhlas se zpracováním údajů.

Informace o zpracování osobních údajů