Inženýrská geodézie

Od svého počátku firma provádí práce spadající do oblasti inženýrské geodézie. Vzhledem ke zkušenostem a špičkovému vybavení jsme schopni zajistit většinu prací týkajících se této oblasti. Veškeré práce v oblasti inženýrské geodézie jsou zajišťovány úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry s pomocí geodetických přístrojů firmy Trimble.

V oboru inženýrské geodézie nabízíme následující služby:

  • vytyčování prostorových a liniových staveb a terénních úprav
  • zaměření APK a GPK na železniční trati
  • výkon funkce odpovědného geodeta stavby
  • zaměřování a výpočty ploch a kubatur
  • zaměřování příčných a podélných profilů
  • sledování posunů a deformací
  • kontrola svislostí
  • vyrovnání prostorových sítí
  • zaměření skutečného provedení staveb a vypracování geodetické dokumentace
  • speciální geodetické práce ve výstavbě