Laserové skenování

Laserové skenování je měřická metoda při které dochází k bezkontaktnímu sběru prostorových souřadnic. Pomocí 3D laserového skenování se zaznamenává až 1.000.000 bodů za sekundu s velmi vysokou přesností. Výstupním formátem dat je tzv. mračno bodů, které lze následně zpracovat do rovinných výkresů. Pro skenování používáme skenovací systém FARO Focus3D-X130.

 Díky své rychlosti, přesnosti a komplexnosti se tato metoda uplatňuje při zaměřování složitějších staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů, historických, archeologických, památkových a dalších objektů.

Výstupy z laserového skenování:

  • mračno bodů (.las, .e57, . pod, ….)
  • horizontální a vetrikální řezy
  • výpočty kubatur

Fotogrammetrie

Metoda při které se z rovinných měřických snímků vytvářejí prostorové 3D modely s reálnou texturou. Fotogrammetrie se dělí na pozemní a leteckou. Pro pozemní fotogrammetrii se používají kvalitní zrcadlovky a pro leteckou bezpilotní letouny UAV – drony.  

Kombinací letecké a pozemní fotogrammetrie vytváříme texturované 3D modely budov a objektů, které opravdu velice reálně dokumentují jejich stavající stav. To můžou oceniť především památkáři a architekti, kteří mají díky ortofotopohledům přesnou představu o stavu daného objektu.