Mapování

Firma GEOline je již přes 27 let partnerem řady projekčních ateliérů, správců inženýrských sítí a investičních organizací, pro které zajištuje komplexni činnost při tvorbě mapových podkladů. Podklady se vytváří vždy v digitální formě (ve formátu dgn, dwg nebo dxf) dle specifických požadavků či směrnic odběratele. Součástí zpracovaných podkladů je vždy i řešení majetkoprávních vztahů.

Technické vybavení i zkušenosti umožňují společnosti řešit i zakázky z oblasti digitalizace a vektorizace již existujících mapových děl. Tyto mapy slouží po aktualizaci jako základ informačních systémů a jsou vytvářeny ve struktuře používané v katastru nemovitostí.

  • zaměření výškopisu a polohopisu a tvorba digitální mapy
  • digitální 3D model terénu
  • tvorba a údržba účelových map velkého měřítka
  • tvorba a zhušťování bodových polí
  • digitalizace a vektorizace stávajících mapových podkladů

Kontaktní osoba: Ing. Milan Halaburt