O FIRMĚ

Firma GEOline, spol. s r.o. je společnost s ručením omezeným. Byla založena v roce 1991, zapsána je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 5083. Od svého vzniku se zaměřuje na provádění geodetických prací v plném rozsahu. V současné době ji tvoří 15 kvalifikovaných pracovníků se středoškolským a vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru s rozdílnými specializacemi. Od výkonu jednotlivých geodetických prací směřuje dnes společnost ke komplexnímu zajištění prací souvisejících s geodetickými výkony. Tím se stává pro své partnery i garantem správné návaznosti jednotlivých prací, jejich přesnosti a úplnosti. Pro svoji činnost používá společnost nejmodernější geodetické přístroje a vysoce výkonné počítačové a programové vybavení. Výsledky i zkušenosti uplynulých let vynesly společnost GEOline mezi moderní a progresivní geodetické firmy současnosti. IČO: 44264992 DIČ: CZ44264992 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5083.

NAŠI KLIENTI