Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově

Objednatel: Římskokatolická farnost Bohosudov

Koněvova 113/8, 417 42 Krupka

Datum realizace: 2018

V roce 2018 naše firma ve spolupráci s firmou Petr Michálek &K provedla stavebně technické zaměření současného stavu objektu baziliky metodou 3D laserového skenování.