Černínský palác

Objednatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Loretánské náměstí 5, Praha 1

Datum realizace: 2000 – 2001

V roce 2000 – 2001 provedla naše firma ve spolupráci s firmou AP&K projektové sdružení stavebně technické zaměření současného stavu objektu Černínského paláce v Praze 1 na Loretánském náměstí. Dokumentace byla zpracována digitálně v grafickém programu AutoCAD. Součástí zaměření byla i situace celého areálu včetně inženýrských sítí. Součástí zaměření byla i pasportizace podlahových ploch objektu.