Kostel Stětí sv. Jana Křtitele  Dolní Chabry

Objednatel:

Bílenecké nám. 17/12, 184 00 Praha-Dolní Chabry

Datum realizace: 2019

V roce 2019 provedla naše firma fotogrammetrické zaměření stavu fasád objektu kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.