Software

GROMA

Groma je geodetický výpočetní systém pracující v MS Windows. Program umožnuje provádět všechny geodetické výpočty s maximálním pohodlím, ke všem úlohám vytváří protokol o výpočtu a umožňuje zobrazení kontrolní kresby. Dále je možné provádět hromadné změny v seznamech souřadnic, import měření z totálních stanic, výpočet zkreslení, export souřadnic bodů do jiných programů (např. do MicroStation), použití kódovací tabulky, porovnání seznamů souřadnic a další užitečné operace.

K systému je možno dokoupit několik speciálních modulů, například Výpočet trasy komunikace, Digitalizace, Vyrovnání sítě, Vyrovnávací rovina, Grafický modul, Geometrické plány.

Více informací o systému GROMA naleznete na adrese http://www.groma.cz.

 

Nadstavby nad MicroStation:

G RAS
G RAS je nový software pro transformaci a čištění rastrů v prostředí systému MicroStation.
Program umožňuje následující transformace: afinní, Helmertova, Jungova, bikubické plátování. K transformaci se vytváří protokol o výpočtu. Vypočtený transformační klíč lze uložit. Při transformaci lze vytvářet přehledky transformací. Jednotlivé rastry lze spojovat, otáčet, zrcadlit. Program umožňuje čištění rastrů. Rastrové výkresy lze ořezávat a mazat ohradou nebo zadáním polygonu. Velikost rastru není omezena, je to závislé pouze na velikosti paměti. Jednotlivým rastrům lze přiřadit barvu. Formáty rastrových výkresů: tg4, rle, cit, cot.
Program vyžaduje MicroStation 95, SE, J.
Cena jedné instalace: 18.900, Kč (bez DPH 5%).

DIKAT
DIKAT je obecná geodetická nadstavba se zaměřením na tvorbu a vedení digitální katastrální mapy. Na vývoji se podílí více firem, které zastřešuje VÚGTK. Více informací o produktu DIKAT naleznete na stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

Dále se podílíme na vývoji grafické nadstavby MicroGEOS pro resort ČÚZK.

Kontaktní osoba: Jan Sehnal