Stavebně technická dokumentace

• Digitální stavebně technická dokumentace (Půdorysy, Řezy, Pohledy)
• Pasportizace objektů
• Fotodokumentace objektů
• 3D modelování, vizualizace

Firma Geoline se specializuje na zaměřování skutečného stavu historických a průmyslových objektů a zpracování digitální stavebně technické dokumentace. V této oblasti firma spolupracuje se stavebními odborníky z firmy Michálek&K a dohromady tak zajišťuje odborně kvalifikované výsledky jak z hlediska geodetického tak stavebního. V průběhu předchozích let obě firmy společně realizovaly několik desítek zakázek pro řadu tuzemských i zahraničních investorů a státní správu.
Digitální stavebně technická dokumentace je zaměření skutečného stavu objektu a obsahuje situační výkres, půdorysy všech podlaží, zobrazující veškeré stávající konstrukce dané úrovně, dále svislé řezy v požadovaném počtu, dokumentující všechny podstatné vertikální souvislosti stavby a také pohledy na všechna dostupná průčelí objektu. Tyto přehledně pojmenované soubory stavebních výkresů jsou vytvořeny na základě podrobného geodetického zaměření (s využitím měření systémem Direct Reflex nebo pomocí leserového skenování) a jsou vykresleny v souladu se zásadami technického kreslení pro měřítko 1 : 50 (1 : 100) a s velkou přesností vykreslují podrobnosti různých architektonických prvků a částí stavby. Půdorysy jsou vybaveny komplexním kótovacím systémem a podrobným popisem všech výšek, úrovní, otvorů, schodišť, krovů a také jednotným systémem popisu místností, připraveným k dalšímu použití pro správu budovy (Facility Management), pro výkaz podlahových ploch a pod. Řezy a pohledy jsou pak doplněny komplexním značením výšek a zobrazeny buď klasicky, vykreslením na úrovni měřítka 1 : 50, nebo zjednodušeně s možností soutisku s ortofoto pohledy, které mohou být vytvořeny buď z mračna bodů, nebo pomocí texturovaných 3D modelů.
Efektivní a pohodlnou práci s dokumentací zajišťuje též jednotný a uzavřený systém hladin, umožňující mimo jiné vytištění dokumentace kromě standardního barevného provedení v měřítku 1 : 50 i v jiných měřítcích a sestavách (slepé výkresy, schemata pro výkazy apod.).
Dokumentace může být odevzdána ve formátech .dwg, .dgn nebo .dxf, a